Satsa på craps

Hur satsar man på craps?
Här är en genomgång av de alternativ som finns till att satsa pengar på spelet craps, eller tärning på svenska. Det är ett ganska invecklat spel, varav det därför kan vara bra med en förklaring till de olika satsningarna som man kan göra i spelet.

Pass line bet
Är när du som spelar satsar pengar för att tärningskastaren ska få 7 eller 11 på första kastet. Skulle kastaren träffa 7 eller 11 på första kastet får man dubbla insatsen tillbaka. Om kastaren missar fortsätter denne att kasta för att träffa antingen 7 eller den summa som kastaren fick i första kastet, vilket också kallas ”the point”. Ifall kastaren träffar the point innan den kastar en sjua vinner man.

Don’t pass bet
Nu spelar du på att kastaren inte träffar 7 eller 11 på det första kastet. Istället vinner du om denne kastar 2 ”snake eyes” eller 3. Om den missar dessa 4 nummer får du the point, men i denna satsning vill du att kastaren träffar sjuan innan den träffar the point, för då vinner du.

Come and don’t come bet
Varandras motsvarighet. Satsar man på come vill man att kastaren träffar 7 eller 11. Ifall kastaren missar flyttar man sin insats till the point-numret och hoppas att kastaren träffar det innan en sjua.

Field bets
Man kan satsa på numren 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12.

Big6 eller big8
Man kan satsa på att en sexa eller åtta kastas före sju.

Hard way bets
Dessa satsningar ger de stora pengarna. Att man ska träffa en sexa ”the hard way” menas att man får två treor, eller två fyror som blir hard eight och så vidare.

Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here: