Så här går det till att spela craps

Craps är ett klassiskt tärningsspel som spelas med två sexsidiga tärningar. Spelaren som kastar tärningarna kallas “shooter” och är den som inleder en omgång med att kasta de bägge tärningarna. Summan som tärningarna visar kommer att hamna mellan 2 och 12. Alla som lägger satsningar spelar på hur det går för denne “shooter”. Anledningen till att craps kan verka komplicerat har egentligen bara med satsningarna att göra. Om man lär sig alla termer och typer av satsningar är spelet simpelt att förstå.

En av de grundläggande satsningarna är ett “pass line bet”. Man vinner om första kastet av tärningarna ger summan 7 eller 11. Blir tärningssumman istället 2, 3 eller 12 förlorar den som har gjort denna satsning. Det kallas för “craps”. Om summan blir någon av de andra kombinationerna sätts en “point”. Med andra ord blir det en “point” vid 4, 5, 6, 8, 9 och 10. Spelaren fortsätter att kasta tärningarna tills “pointen” kommer upp igen. Då vinner spelaren. Blir summan 7 innan dess förlorar spelaren. Motsatsen till ett “pass line bet” är ett “don’t pass line bet”. Då gäller det motsatta i alla ovannämnda situationer. Alltså vinner du om första kastet ger 2, 3 eller 12, men förlorar om det är 7 eller 11. På samma sätt förlorar man om shootern får sin “point”, men vinner om 7 kommer innan dess.

Utöver detta finns det flera andra satsningar. Genom att titta på crapsbordet förstår man de flesta satsningarna. Det går att spela på en viss tärningssumma eller till exempel en dubbel som två 1:or eller två 6:or. Sådana satsningar har låg sannolikhet, men om de inträffar ger de bra betalt.

Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here: