Att vara slav under spelet

Många människor lider i tystnad av olika typer av missbruk eller beroenden. Ett som kanske inte tas på lika stort allvar som drogmissbruk, men som ändå kan få förödande konsekvenser är spelmissbruk.

Man kan i ett tidigt skede ofta se om en vana håller på att utvecklas till ett missbruk. När det gäller folk som missbrukar olika typer av spel brukar det synas genom att man har svårt att sätta gränser för hur mycket pengar och hur mycket tid man lägger på att spela. Det är lätt att man som spelberoende inte förstår att det inte bara är skadligt för sin egen ekonomi och hälsa, utan påverkar även närstående eller arbetslivet.

spelberoende

Att ha ett spelberoende eller ha spelproblem är två helt olika saker och viktiga att skilja åt. Ett spelproblem kan ge ångest, konflikter med familjemedlemmar, problem att sköta arbete och där av också problem att betala sina utgifter.

Ett missbruk och beroende går djupare än så, även om båda typerna kan orsaka mycket skada. Här talas det mycket om att inte kunna sluta tänka på att spela, att äventyra betydelsefulla relationer för sitt spelande, lögner är vanligt för att kunna dölja det problem man har eller att man gör försök att vinna tillbaka förlorade pengar och tyvärr förlorar mer.

Det finns självklart många fler saker som kan orsakas av spelmissbruk. Har du eller en närstående problem med spelandet är det viktigt att söka hjälp i god tid. För allas välmående!

Att hantera en person som kan vara spelberoende kan vara komplicerat och emotionellt utmanande. Här är några steg och tips att tänka på:

  1. Utbilda dig själv: Innan du agerar, bör du läsa på om spelberoende så att du förstår problematiken och kan bemöta personen på ett informerat och känsligt sätt.
  2. Lyssna utan att döma: Om du bestämmer dig för att ta upp problemet med personen, börja med att lyssna på vad de har att säga. Dömande eller kritiska kommentarer kan göra att de drar sig undan eller blir defensiva.
  3. Undvik att skuldbelägga: Skuldbeläggning kan få personen att känna sig attackerad och mindre benägen att lyssna. Istället för att säga ”Du har ett problem”, kan det vara hjälpsamt att använda ”jag-uttalanden”, t.ex. ”Jag är orolig för hur mycket du spelar”.
  4. Erbjud stöd: Uppmuntra dem att söka professionell hjälp, antingen genom terapi eller stödgrupper som är inriktade på spelberoende.
  5. Ta hand om dig själv: Det kan vara emotionellt dränerande att stödja någon med ett beroende. Se till att du också tar hand om ditt eget välbefinnande.
  6. Skydda din ekonomi: Om du bor med någon som har ett spelberoende, se till att dina egna finanser är skyddade.
  7. Sätt gränser: Medan du vill hjälpa, är det också viktigt att sätta gränser för vad du kan och inte kan göra. Det är inte ditt ansvar att ”rädda” någon, och du bör inte sätta dig i en position där du utsätter dig själv för skada eller otillbörlig stress.
  8. Sök stöd för dig själv: Överväg att delta i stödgrupper eller terapi för vänner och familj till personer med beroende. Dessa grupper kan ge råd, stöd och perspektiv från andra som har genomgått liknande situationer.
  9. Var tålmodig: Återhämtning från spelberoende är en process och det kan ta tid. Var beredd på att vara ett långsiktigt stöd.
  10. Förstå risken för återfall: Precis som med andra beroenden, är återfall en del av återhämtningsprocessen. Förstå att det kan hända, och tänk på hur du vill hantera situationen om det inträffar.

Om någon du känner visar tecken på spelberoende, är det viktigt att komma ihåg att du inte är ensam. Många andra har gått igenom liknande situationer och det finns resurser och stöd tillgängligt för både dig och den som är beroende.

/https://crapssiter.se/