Att vara slav under spelet

Många människor lider i tystnad av olika typer av missbruk eller beroenden. Ett som kanske inte tas på lika stort allvar som drogmissbruk, men som ändå kan få förödande konsekvenser är spelmissbruk.

Man kan i ett tidigt skede ofta se om en vana håller på att utvecklas till ett missbruk. När det gäller folk som missbrukar olika typer av spel brukar det synas genom att man har svårt att sätta gränser för hur mycket pengar och hur mycket tid man lägger på att spela. Det är lätt att man som spelberoende inte förstår att det inte bara är skadligt för sin egen ekonomi och hälsa, utan påverkar även närstående eller arbetslivet.

Att ha ett spelberoende eller ha spelproblem är två helt olika saker och viktiga att skilja åt. Ett spelproblem kan ge ångest, konflikter med familjemedlemmar, problem att sköta arbete och där av också problem att betala sina utgifter.

Ett missbruk och beroende går djupare än så, även om båda typerna kan orsaka mycket skada. Här talas det mycket om att inte kunna sluta tänka på att spela, att äventyra betydelsefulla relationer för sitt spelande, lögner är vanligt för att kunna dölja det problem man har eller att man gör försök att vinna tillbaka förlorade pengar och tyvärr förlorar mer.

Det finns självklart många fler saker som kan orsakas av spelmissbruk. Har du eller en närstående problem med spelandet är det viktigt att söka hjälp i god tid. För allas välmående!

Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here: